feng-shen-ji-1

Martial Arts Manga by Tang, Chi Fai, Zheng, Jian He, Cheng, and Kin Wo - Feng Shen Ji Picture 1

A picture from Tang, Chi Fai, Zheng, Jian He, Cheng, and Kin Wo’s manhua Feng Shen Ji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RehnWriter Newsletter